NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków

Jak bezstresowo przebrnąć przez pierwsze dni w przedszkolu. Adaptacja w przedszkolu NANULAK.

Pierwsze dni w przedszkolu są dla dziecka jak pierwsza kąpiel w morzu. Na horyzoncie widać pluskające się w wodzie postacie i my także chcielibyśmy popływać, ale woda jest tak zimna, a fale takie wysokie, że... trzeba się najpierw oswoić z wielka wodą. Dziecko, gdy wchodzi do przedszkola zazwyczaj jest oczarowane nowymi zabawkami, kolorami i rówieśnikami w jednym miejscu. Równocześnie jest przestraszone, bo przedszkole to również miejsce głośnych zabaw i niesfornych rówieśników - tak odmienne przecież od zacisza domowego.

W przedszkolu dziecko po raz pierwszy styka się z zajęciami zorganizowanymi, które wymagają od niego koncentracji i całkiem nowej aktywności, a każda nowość trochę onieśmiela. Maluchy często po powrocie do domu są zmęczone, a nawet wyczerpane ilością bodźców i sygnałów, które do nich docierały. Przedszkole może malucha tak samo fascynować jak i przerażać, dlatego ważne jest by w pierwszych dniach towarzyszył mu zaufany dorosły.

Metoda otwartych drzwi, czyli możliwość obecności rodzica w przedszkolu w pierwszych dniach pobytu dziecka bardzo ułatwia proces adaptacji. To także dobry czas dla wychowawcy na rozmowę z rodzicem o jego dziecku. Wspólna obserwacja, planowanie kolejnych etapów adaptacji, rozmowa o przyzwyczajeniach dziecka, daje możliwość nauczycielowi na szybsze poznanie swojego wychowanka. Istotną sprawą w całym procesie adaptacji jest postawa rodzica, który musi pamiętać, że jest potrzebny dziecku do momentu, aż dziecko poczuje się komfortowo w obecności nauczyciela i grupy. To rodzic daje wsparcie dziecku, gdy poczuje ono niepokój. To zadaniem rodzica jest stałe i niezmienne zachęcanie dziecka do powrotu do grupy i wychowawcy. Bardzo ważne jest, by mały człowiek poczuł zaufanie do nauczyciela, bo tylko wtedy pożegnanie, rozłąka z rodzicem nie będzie przerażająca. Metoda otwartych drzwi wymaga większego zaangażowania ze strony rodzica, po to by jego dziecko rozpoczynając swoją przygodę z przedszkolem mogło uniknąć stresu i zdenerwowania. Nie wszystkie dzieci potrzebują długiego procesu adaptacji niemniej jeśli rodzic czuje, że jego pociecha może potrzebować więcej czasu warto porozmawiać i poprosić dyrekcję swojego przedszkola o taką możliwość.

Taką szansę stwarza Nanulak, ten proces przebiega u nas w kilku etapach.

Najpierw rodzic uczestniczy z dzieckiem w zajęciach grupowych na sali, następnie pozostaje w szatni, a bramka dzieląca salę i szatnię jest otwarta. W kolejnych dniach bramka jest już zamknięta, a dziecko pozostaje na sali, mając świadomość, że rodzic czuwa w szatni i gdy tylko maluch zapragnie się przytulić to może wrócić do swojego rodzica. Ostatecznie rodzic opuszcza szatnię, gdy dziecko poczuje się bezpiecznie.

Metoda otwartych drzwi umożliwia dziecku oswojenie się z nową sytuacją, a rodzicowi na poznanie nauczycieli i rytmu przedszkola.

Marta Donica
Przedszkole Publiczne NANULAK


© nunurs NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków