NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków

Plan dnia w przedszkolu „NANULAK”

Jak wygląda plan dnia w naszym przedszkolu i czego dzieci uczą się codziennie w NANULAKU.

7.00-9.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • podejmowanie przez dzieci zabaw wynikające z własnej aktywności,
 • zajęcia indywidualne według inwencji twórczej dzieci lub zabawy w małej grupie,
 • próby nawiązywania i nauki podtrzymywania przyjaznych relacji z rówieśnikami, a tym samym rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 • wspólne w porządkowanie sali, dbanie o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności,
 • przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00 ŚNIADANIE

 • właściwie zachowują się przy stole podczas posiłków, nakrywają do stołu i sprzątają po sobie,
 • zaczynają orientować się w zasadach zdrowego żywienia.

9.00-9.15 PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

 • uczą się myć, wycierać i myć zęby,
 • samodzielnie korzystają z toalety.

9.15-10.30 ZABAWY I ZAJĘCIA ORGANIZOWANE Z CAŁĄ GRUPĄ DZIECI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UMYSŁOWY, EMOCJONALNO-SPOŁECZNY, TWÓRCZY I FIZYCZNY DZIECI

 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • wychowywanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

10.30-11.45 ZABAWY NA POWIETRZU (SPACERY LUB ZABAWY W OGRODZIE)

 • doskonalą umiejętności samoobsługowe w zakresie rozbierania i ubierania się,
 • dzieci zaspokajają potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu,
 • uczą się przestrzegać zawartych z nimi umów dotyczących bezpieczeństwa.

12.00-12.45 OBIAD

 • dzieci uczą się kultury bycia przy stole, samodzielnego spożywania posiłków,
 • dzieci uczą się korzystania ze sztućców.

13.00-14.15 SJESTA-ODPOCZYNEK

DZIECI MŁODSZE

 • dzieci odpoczywają podczas słuchania czytanych przez nauczycielki opowiadań, wierszy oraz przy muzyce relaksacyjnej.

DZIECI STARSZE

 • dzieci uczą się rozładowywać stres i napięcia podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających,
 • dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie,
 • utrwalają i pogłębiają zdobyte wiadomości.

15.00-15.30 PODWIECZOREK

 • dzieci uczą się kultury bycia przy stole, samodzielnego spożywania posiłków.

15.30-17.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU

 • słuchanie bajek i opowiadań,
 • uczestniczenie w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych,
 • dzielenie się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi.

© nunurs NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków