NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków

Płatności

Publiczne Przedszkole Nanulak oferuje 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem od godz 7:30 do 12:30. Dodatkowa odpłatność za korzystanie ze świadczeń wynosi 1zł za każdą rozpoczęta godzinę przekraczającą ustalony bezpłatny czas nauczania.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami nie pobieramy żadnych opłat za zajęcia z j. angielskiego, z j. francuskiego, zajęć rytmicznych oraz gimnastyki korekcyjnej, odbywających się w naszym przedszkolu w godzinach podstawowej działalności przedszkola.


© nunurs NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków