NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków

Administracja przedszkola

Marta Donica

Dyrektor Przedszkola

Pani Marta Donica jest dyrektorem przedszkola, które założyła w roku 2013. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi, kadrowymi i jest odpowiedzialna za codzienny proces utrzymania przedszkola w dobrostanie. Najważniejszą dewizą realizowaną w przedszkolu NANULAK jest idea zabawy w szczęśliwym dzieciństwie, czyli pozwólmy się dzieciom bawić i pokazujmy ilu ciekawych rzeczy mogą się o sobie i o świecie nauczyć.

Agnieszka Kaczor

V-ce Dyrektor do spraw dydaktycznych

Pani Agnieszka Kaczor pełni w Nanulaku funkcję dyrektora do spraw pedagogicznych i swoim doświadczeniem wspiera nauczycieli.


© nunurs NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków